Kindercoaching

Wat is Kindercoaching?

Kindercoaching start altijd vanuit het hier en nu, is laagdrempelig en kortdurend. Als kindercoach maak ik gebruik van de eigen kracht, de interesses en kwaliteiten van het kind. Ik geloof dat kinderen van nature heel goed aanvoelen wat voor hen werkt.

Door een luisterend oor in combinatie met praktische en speelse methodieken kan ik kinderen helpen dichter bij hun eigen oplossing te komen.

De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen krijgen hierdoor een boost.

Ik ben mooi zoals ik ben, er is er maar 1 van mij

Leren door doen en ervaren

Een belangrijk onderdeel binnen mijn coaching is leren door doen en ervaren. Doordat je bij ervaringen het lichaam, zintuigen, gevoel, emotie en intuïtie gebruikt, geef je het brein de kans om diepere onderlinge verbindingen te maken. Hierdoor worden aha-momenten makkelijker in het langetermijngeheugen opgeslagen en kan het kind de opgedane kennis ook in andere situaties toepassen.

In de coaching maak ik spelenderwijs gebruik van fysieke oefeningen uit Rots en Water, ontspanningsoefeningen en geleide meditatie vanuit Mindfulness, kinderyoga en rollenspel. Tevens zet ik tekenen, knutselen, spelletjes, handpoppen, knuffels, boeken en muziek in om aan te sluiten en te ondersteunen bij de vragen van kinderen.

Bij jongere kinderen van 5 t/m 7 jaar zal ik meer spelenderwijs te werk gaan. Bij kinderen tussen de 8 en 13 is er meer ruimte voor gesprek.

Samengevat is er in de coaching veel afwisseling van creativiteit, beweging en gesprek. Kinderen raken nieuwsgierig, worden verrast en ervaren daardoor veel plezier. Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten en samen te ontdekken, te leren en te ervaren!

In de praktijk komen bijvoorbeeld kinderen die:

  • onzeker of angstig zijn
  • piekeren en slaapproblemen hebben
  • snel overprikkeld raken en hooggevoeligheid (HSP)
  • weinig aansluiting hebben met leeftijdgenoten
  • teruggetrokken en somber zijn
  • verdrietig of in de war zijn door een verlies
  • prikkelbaar en snel boos zijn
  • in problemen komen door impulsief gedrag
  • pesten of gepest worden
  • concentratieproblemen hebben

Werkwijze

Kennismakingsgesprek: heb je vragen en wil je kort kennismaken dan kan dat gratis en vrijblijvend, neem gerust contact op!

Aanmelden en intake: na aanmelding stuur ik een algemene vragenlijst toe. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst volgt een intakegesprek met ouders. In dit gesprek luister ik naar jullie en stel ik vragen om de situatie en vraag goed te kunnen begrijpen.

Startgesprek met kind en ouders: het is wenselijk, indien mogelijk, dat beide ouders aanwezig zijn als ik jullie kind voor het eerst ontmoet. We kunnen gezamenlijk de hulpvraag bespreken en een plan maken.

Sessies met het kind: het aantal is afhankelijk van de hulpvraag en het kind. Een traject bestaat veelal uit 5 sessies van 45-60 minuten. In overleg met het kind bespreken we of de ouder(s) elk gesprek aan het einde 15 minuten aanschuift of dat we een tussenevaluatie plannen. Het doel is dat je als ouder(s) goed op de hoogte bent. De sessies vinden 1 keer per week of 1 keer per 2 weken plaats.

Oudercoaching: 1 of 2 sessie(s) oudercoaching is zeer aan te raden als jullie kind gecoached wordt. Er komen vrijwel altijd thema’s ter spraken waar je als ouder(s) meer van wilt weten.

Eindevaluatie: na het traject is er een eindgesprek met kind en ouders. We kijken terug hoe de sessies verlopen zijn en of er nog vragen zijn. 

Tarieven

Intake
€ 75,- (60 minuten)

Het liefst met beide ouders, zonder kind

Startgesprek is gezamenlijk met kind en ouders, het 1e halfuur van het traject.

Kindercoaching:
€ 75,- (45-60 minuten)

Oudercoaching:
€ 95,- (90 minuten)

Overleg met derden:
€ 35,- (per 30 minuten)

Verhinderd? Graag minimaal 24 uur voor de afspraak telefonisch laten weten. De volledige kosten zullen dan niet in rekening worden gebracht.

*Prijzen zijn inclusief 21% btw