Klachtenprocedure

Kinderpraktijk Amstelland is gebonden aan de beroepscode van Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en de gedragscode voor Kindercoaches (Adiona, dé beroepsorganisatie voor kindercoaches).
Deze beroeps- en gedragscodes kun je beschouwen als een verzameling van gedragsregels waar een professional en haar of zijn cliënt zich aan dienen te houden.

Kinderpraktijk Amstelland streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat je desondanks niet tevreden bent over de ondersteuning en begeleiding die geboden is. Ik vind het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen.

Een klacht indienen betekent dat we opnieuw met elkaar in gesprek gaan, zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken en bijgesteld kunnen worden. Het doel hierbij is de persoon en de klacht serieus te nemen. De klacht kan bijdragen aan verbetering van de geboden zorg binnen Kinderpraktijk Amstelland.

Hieronder staan de mogelijkheden uitgelegd.

Klachten en geschillen

1

a. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtloket van Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is  overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.

b. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de jeugdwet.

2

Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg.