Trainingen voor kinderen

Kinderpraktijk Amstelland biedt Aandachttraining (mindfulness) en Rots & Water (fysieke sociale vaardigheidstraining). ‘Leren door doen en ervaren’ staat in beide trainingen centraal. De trainingen zijn aanvullend op het basisonderwijs. Kinderen leren vaardigheden die vaak geen onderdeel zijn van het reguliere basisonderwijs, maar die in onze huidige maatschappij met alle prikkels en hoge verwachtingen onmisbaar zijn. Deze trainingen zijn dan ook geschikt voor ieder kind en kunnen plaatsvinden thuis, in een praktijk of op school.

Aandachttraining

Rots & Water