Aandachttraining

Mindfulness

Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent ‘aandachtig leven in het nu’.

Nieuwsgierig observeren wat er op dit moment is, zonder erover te oordelen. Alles wat je ervaart onderzoek je met een open en vriendelijke blik.

Kinderen leren aandacht te hebben bij wat ze doen en leren om niet automatisch te reageren op alles wat zij denken of voelen.

Vandaar dat training in mindfulness ook wel aandachttraining wordt genoemd. Mindfulness draait om vriendelijke en bewuste aandacht voor gedachten, gevoelens en signalen van het lichaam.

Ze leren hun eigen binnenwereld beter begrijpen en leren vaardigheden om een hoofd vol gedachten tot rust te brengen en het lichaam te ontspannen. Hoe mooi is het als je op jonge leeftijd al vertrouwd raakt met deze positieve effecten van mindfulnesstraining.

 

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op het kinderbrein:

Concentratie neemt toe, impulsief gedrag neemt af

Negatieve gedachten en piekeren worden minder

Ontspanning, kwaliteit van rust en lekker slapen nemen toe

Executieve functies nemen toe. Dit zijn functies die met zelfregulatie te maken hebben, zoals niet-relevante impulsen kunnen onderdrukken. Dit is nodig voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag.

Angst en depressieve klachten nemen af

Vriendelijkheid en respect t.o.v. jezelf en anderen nemen toe

Minder reactief gedrag op stress of gedrag van anderen

De aandachttraining

Als kindertrainer maak ik gebruik van de Methode Eline Snel, Aandacht Werkt! Een wetenschappelijk effectieve  kindertraining gebaseerd op de 8-weekse stressreductie training voor volwassenen van Jon Kabat-Zinn (MBSR).

Ieder kind van 5 t/m 13 jaar kan deelnemen aan de training.

Gedurende 8 weken worden kinderen getraind in ‘aandachtig zijn’. Aan de hand van waargebeurde verhalen, oefeningen en meditaties over onder andere kikker Kees. We leren over de aandachtspier, de piekerfabriek en we doen de spaghettitest. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de training, die naadloos bij de belevingswereld van kinderen aansluit.

Bij de lessen voor kinderen van 5 t/m 7 jaar ligt de nadruk meer op bewegen. We oefenen in kleine groepjes van 6 kinderen. 

Tijdens de training is het belangrijk dat elk kind gelegenheid en stimulans krijgt om thuis te oefenen. Hiervoor ontvangt elke ouder de benodigde middelen en begeleiding.

Deze training bestaat uit:

 • Een kennismakingsgesprek van 30 minuten online. Bij dit gesprek zijn zowel het kind als ouder(s).
 • Acht groepslessen van 60 minuten per keer (zonder ouders).
 • Een wekelijkse mail met onderwerp en inhoud van de afgelopen les.
 • Laatste les met diploma uitreiking.
 • Een eindgesprek met kind en ouder(s), van 30 minuten online. We kijken in dit gesprek terug hoe de training verlopen is, hoe het nu met het kind gaat en of er nog vragen zijn. Graag ontvang ik feedback op het verloop, zodat ik blijf leren en mijn ondersteuning aan kinderen en ouders kan optimaliseren.

Kosten
Deze training kost € 250,-

In de agenda vind je wanneer de eerstvolgende training van start gaat.

*Het inhalen van lessen is helaas niet mogelijk, wel kun je thuis aan de hand van de wekelijkse mail en het materiaal oefenen en in gesprek gaan met je kind.

*Prijzen zijn inclusief 21% btw

Deze training bestaat uit:

 • Een kennismakingsgesprek van 30 minuten online. Bij dit gesprek zijn zowel het kind als ouder(s).
 • Acht groepslessen van 60 minuten per keer (zonder ouders).
 • Materialen ten behoeve van de training, inclusief het diploma.
 • Een wekelijkse mail met onderwerp en inhoud van de afgelopen les.
 • Een eindgesprek met kind en ouder(s), van 30 minuten online. We kijken in dit gesprek terug hoe de training verlopen is, hoe het nu met het kind gaat en of er nog vragen zijn. Graag ontvang ik feedback op het verloop, zodat ik blijf leren en mijn ondersteuning aan kinderen en ouders kan optimaliseren.

Kosten
Deze training kost € 250,-

In de agenda vind je wanneer de eerstvolgende training van start gaat.

*Het inhalen van lessen is helaas niet mogelijk, wel kun je thuis aan de hand van de wekelijkse mail en het materiaal oefenen en in gesprek gaan met je kind.

*Prijzen zijn inclusief 21% btw

 • Training in duo, je dochter of zoon kan een vriendje of vriendinnetje meenemen.
 • Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten online. Bij dit gesprek zijn zowel het kind als ouder(s).
 • Acht lessen van 60 minuten per keer (zonder ouders).
 • Materialen ten behoeve van de training, inclusief het diploma.
 • Een wekelijkse mail met onderwerp en inhoud van de afgelopen les.
 • Een eindgesprek met kind en ouder(s), van 30 minuten online. We kijken in dit gesprek terug hoe de training verlopen is, hoe het nu met het kind gaat en of er nog vragen zijn. Graag ontvang ik feedback op het verloop, zodat ik blijf leren en mijn ondersteuning aan kinderen en ouders kan optimaliseren.

Samen met een vriendje of vriendinnetje

De kosten voor acht duolessen:
Voor 7 t/m 13 jaar: € 800,- (€ 400,- per kind).

De training uurprijs per kind is € 50,-

*Prijzen zijn inclusief 21% btw

Deze training bestaat uit:

 • Groepjes van max. 6 kinderen, zodat elk kind voldoende aandacht krijgt.
 • De aanmelding kan gedaan worden door de leerkracht of ouder.
 • Kennismakingsgesprek van 30 minuten online, met kind en ouder(s).
 • Acht groepslessen van 45 minuten (5 t/m 7 jaar) of 60 minuten (8 t/m 12 jaar) per keer (zonder ouders).
 • Materialen ten behoeve van de training (8-12 jaar).
 • Samenwerking ouders en leerkrachten: een wekelijkse mail met onderwerp en inhoud van de afgelopen les. Ouders en leerkracht weten wat we tijdens de training hebben gedaan en hoe het kind extra ondersteund kan worden. Zo werken we in de training, in de klas en thuis aan dezelfde vaardigheden.
 • Een eindgesprek met kind en ouder(s), van 30 minuten online. We kijken in dit gesprek terug hoe de training verlopen is, hoe het nu met het kind gaat en of er nog vragen zijn. Graag ontvang ik feedback op het verloop, zodat ik blijf leren en mijn ondersteuning aan kinderen en ouders kan optimaliseren.

De kosten zijn op aanvraag.

*Prijzen zijn exclusief 21% btw